top of page

חלת

בימי הסגר, כשכל הימים עשו דבוקה אחת,
אפיית חלות יצרה בידול בין שבוע לשבוע.
כל חלה מייצגת שבוע סגר ונוצרה מ 6 חבקי לחם אחיד של השבוע אותו היא סוגרת.
bottom of page