top of page

צלחת חומוס

כלי הגשה של חומוס - לבנים, פרקטיים וחסרי ייחוד - אין בהם כדי להעיד על התרבות המלווה את צריכתו.

הזהות העלומה של הכלים גם לא מסגירה את מכלול התפיסות, האמונות, הערכים והרגשות המיוחס לחומוס כביטוי זהותי מרובד, דינמי ולעיתים קונפליקטואלי.

גם אם נדמה שמכלול שכזה אינו מוצא ביטוי בחומר, הוא קיים ומתקיים בו ברוח. הוא אינו מוטבע בכלי;

הוא מוקרן עליו.
 

תערוכה: "חומוס, סופר פוד מקומי", בית בנימיני המרכז לקרמיקה עכשווית , תל-אביב. 

bottom of page