top of page

אגרטל בצל

אגרטל הבצל בוחן את הגבול בין שעתוק המוני לייצור ידני של פריטים ייחודיים.

כל אגרטל בסדרה הוא פריט יחידני השונה מקודמו, שונות המנסה להתחקות אחר הורסטיליות האין סופית של פריטים המשויכים לאותו סוג בטבע.

צורת האגרטל בוחנת את הגבול בין התוצר המלאכותי לבין הטבעי ועולה השאלה:

"היכן מסתיים האגרטל, והיכן מתחיל הפרח?"

 

 

חומר: חימר בשריפה גבוהה

גודל:  רוחב 10 גובה 32-40 ס"מ

bottom of page